Koos jõuab rohkem ! MTÜ Eesti Suurkiskjal on plaanis ja käsil Eestis aktiivselt Eesti suurkiskjate teemaga tegeleda ja panustada. Kaitsta, kaasata ja esindada! Hetkel on MTÜ kaasatud uue suurkiskjate tegevuskava tegemisse. Kava koostatakse järgmiseks 10 aastaks.

Väga oluline on ka kõikide nende liikide puhul erapooletu seireinfo, allikatest, kes pole otseselt seotud huvigrupp. Seega igasugune toetus rajakaamerate ja neid ülapidavate vahendite näol on teretulnud. Kui oled huvitatud toetama rajakaamerate soetamist või käimasolevat kohtuprotsessi huntide kaitseks siis on võimalik annetada MTÜ Eesti Suurkiskjate kontole: EE431010220289946221.

Mille jaoks on suurkiskjate kaitsmiseks tarvis toetust ja annetusi?

Kohtuvaidlus

MTÜ Eesti Suurkiskjad kaebas eelmisel aastal Keskkonnaameti poolt välja antud hundi küttimisload ja vaidlustas käskkirja. Hetkel on protsess pooleli ja 2021 aasta augustiks on loota halduskohtu otsust antud küsimuses. Kohtuprotsess võib venida riigikohtuni välja. Hetkel ei tea seda täpselt ennustada, igal juhul on tarvis maksta advokaatidele ja eksperthinnangute andjatele. Selleks palume hundisõpradelt toetust.

Hundiseire

Hetkel viib MTÜ Eesti Suurkiskjad läbi hundiseiret kolmes maakonnas- Harjumaa, Raplamaa ja Järvamaa. Selleks, et saaksime katta suurema ala, on tarvis tehnikat rajakaamerate näol. Tegemist on tohutu tööga ja nõuab väga palju aega ja resursse. Eelkõige peab autoga palju sõitma, mis toob kütusekulu. Rajakaameratel on vaja vahetada mälukaarte ja akusid, see on jällegi omakulu. Tehnikat on alati juurde vaja, näiteks mälukaardid, akud, rajakaamerad, kaablid. Akusid peab olema topelt, kui minna ühte välja vahetama siis, et saaksin kaamera töös hoida nii kaua kui kodus akud täis laen on vaja see asendada uue täis akuga. Eelmisel aastal talletasin oma rajakaameratesse hundikutsikad. Sain kinnitust hundi pesakonnale, talve jooksul sain jälgida, mis neist sai ja kui paju tegelikult järgi jäi. Selline info on väga oluline vastukaaluks huvigrupile, kes hunte meelsasti kütib.

Karu pesakondade leidmine

Eestis toimub karu loendamine ja arvukuse hindamine peamiselt uute pesakondade leidmise kaudu. Seega on hädavajalik talletada ja leida need üles. Peamiselt saab seda teha rajakaamerate abil.

Ilveste arvukuse hindamine

Teadaolevalt on ilvese olukord Eestis kõige kehvem, kuigi raske on hinnata, kas hundiga võrreldes on veel kehvem või on mõlemad liigid kehvas olukorras. Ilvese seisund on hinnatud Eestis ebasoodsaks.

Peamiselt kolmes maakonnas-Järvamaa, Raplamaa, Harjumaa toimub ka MTÜ Eesti Suurkiskjate ilveseseire. Selleks, et saaksime katta suurema ala, on tarvis tehnikat rajakaamerate näol.

Suurkiskjate populariseerimine

Teavitustöö, meediaga suhtlus, kampaaniad, sotsiaalmeediakanalite arendus, kodulehe töös hoidmine. Siinkohal on jällegi palju kasu sellest, et saab inimestele näidata rajakaamera videoid, mis loob loomadega lähedasema suhte ja parema mõistmise.

Kui soovid MTÜ Eesti Suurkiskjate tegevuses kaasa lüüa, siis võta ühendust. Kui endal aega otseselt pole saab suurkiskjaid toetada annetuste näol.

Where do we use donations?

Protecting wolves via court

Last winter (2021) our organisation has submitted a complaint for the culling permission. The permission issued by Environmental Board allowed killing of 140 wolves, ca 50 % of whole population in Estonia. Similar permissions are issued annually while the best science regards hunting as a relevant threat to the viability of our wolf population. We want to get case law to answer if this practice was really legal. The donations would be used for expert and advocate costs.

Monitoring wolves and lynx

We monitor the abundance and fate of wolves and lynx in three regions (Harjumaa, Raplamaa and Järvamaa). The equipment costs (cameras, memory cards, batteries) are considerable. The monitoring work itself is done voluntarily.

Searching for the brown bear families

For accurate population estimates of brown bear we have to search for the new families with cubs. The costs of brown bear monitoring are similar to those of wolf.

Promotion of large carnivores

For the educational purposes we communicate with media by providing expert opinions and providing video clips edited out from our monitoring materials. Among the other things the donations would help to cover the server costs (our webpage).