Eestis on 3 suurkiskjat: ilves, hunt ja karu, kes on rahvusvahelise tähtsusega liigid ning Euroopas rangelt kaitstavad. Eestis peetakse neile loomadele jahti.